O firme

História a súčasnosť  firmy AgroStar Slovakia s.r.o. Dunajský Klátov

Spoločnosť AgroStar Slovakia bola založená v roku 2000, ako dcérska spoločnosť českej firmy Agrostar cisterny s.r.o. Veľká Bíteš, ktorá sa už dlhšiu dobu zaoberala s výrobou poľnohospodárskej techniky. Hlavným zámerom bola výroba a opravy poľnohospodárskej techniky.

 S využitím skúsenosti materskej firmy Agrostar cisterny s.r.o., spoločnosť AgroStar Slovakia s.r.o. prevzala technológiu výroby cisterien zo ZŤS Malacky. V Dunajskom Klátove bola postavená linka na výrobu oceľových nádrží. Svoju výrobu spoločnosť AgroStar

Slovakia s.r.o. rozšírila, okrem traktorových fekálnych cisterien, začala s výrobou automobilových a kontajnerových cisternových nadstavieb, neskoršie s výrobou rôznych aplikátorov hnojovice a močovky, s výrobou cisternovej techniky pre komunálnu sféru, ktorá poslednej dobe dosahuje veľmi vysokú technickú úroveň a tvorí dôležitú časť zákazkovej produkcie.

Nosná filozofia spoločnosti je vyhovieť požiadavkám konečných užívateľov techniky. Z toho dôvodu, že prebieha zákazková výroba, každé zariadenie je vyrobené na konkrétne požiadavky zákazníka.

 

 

 

Formulár sa odosiela...

Vyskytla sa chyba servera.

Formulár bol prijatý.

Kontaktný formulár

+421 925 255 333

agrostar.sk@gmail.com

Powered by Márk Hakszer